Nowoczesne zarządzanie systemami oświetlenia drogowego

AVC Solutions
+22 728 23 53 biuro@avcpolska.com.pl

Projekty oświetleniowe

z zastosowaniem nowoczesnych technologii

Wdrażanie elektronicznych programów

Do zarządzania infrastrukturą oświetleniową

Nowoczesne energooszczędne
oświetlenie drogowe

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem do wdrożenia kompleksowego energooszczędnego programu w wymiarze strategicznym. Misja AVC Solutions ulega zmianie w chwili, gdy inwestor ma w pełni zorganizowaną Bazę Danych Przestrzennych systemu oraz określoną przejrzystą strategię panowania nad systemem oświetleniowym i zaczyna realizować programy w kierunku ograniczenia wydatków na energię.
Projektujemy nowoczesny sprzęt oświetleniowy wiodących producentów na rynku. Projektujemy oświetlenie na podstawie wieloletniego doświadczenia naszych pracowników. Wdrażamy i nadzorujemy inteligentne sieci oświetleniowe.
Istotnym parametrem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu oraz zgodność z normami PN EN 13 201 jest luminancja. AVC Solutions dysponuje certyfikowanymi urządzeniami służącymi do pomiarów luminancji otoczenia, nawierzchni oraz pojedynczych źródeł światła.
Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego.
Przeglądanie Przegląd obiektów energetycznych

Umożliwia podgląd obiektów energetycznych oświetlenia ulicznego z dokładnością do 0,5m, a wykonana inwentaryzacja posiada możliwość aktualizacji na bieżąco.

Wydruki i raporty Wydruki i raporty

Ewidencjonuje również czynności konserwacyjne i remontowe sieci oświetlenia dróg - AVC Viewer generuje wydruki wielkoformatowe oraz raporty w formatach pdf oraz xls.

Różnorodność podkładów Różnorodność podkładów

Aplikacja działa z wykorzystaniem tylko przeglądarki internetowej i umożliwia podgląd sieci oświetleniowej na podkładzie mapy topograficznej oraz ortofotomapy. Posiada możliwość dostosowania dowolnego podkładu kartograficznego.